Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of  sound culture and acoustic ecology in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation through file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny, as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu za sprawą nowej domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości, jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem strach i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konto twitterowe @kapelanski.

News

Writings

 
 

35 Lat literatury pejzażu dźwiękowego w Polsce

Napisz i kup za 1,75 CAD 📩.


A Polish essay-article titled “Glenn Gould: Soundscape, Silence, and Music in Distant Notation” has been published in the magazine Glissando. Issue available here. See other WRITINGS.

Artykuł eseistyczny pt. Glenn Gould: fonosfera, cisza i muzyka w odległym zapisie ukazał się w magazynie „Glissando” nr 32 (dostań numer tutaj). Zobacz też inne PISMA, m.in. referat z 1997/1998.


Art

Kapelański's I May Have Put an Artwork on the Back of this Tree-Trunk (2012) has been published in the Polish magazine Glissando No. 32. Visit the ART section.

Sztuka

Praca Kapelańskiego Być może przytwierdziłem dzieło sztuki z tyłu pnia tego drzewa ukazała się w magazynie Glissando nr 32. Zajrzyj do części SZTUKA.

 
 

Short Texts

11 SHORT TEXTS: with 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch at 2 CAD. Below, an example: two "Like Button" Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 MAŁYCH TEKSTÓW w jęz. angielskim zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek za 2 CAD. Na przykład: 2 ilustracje "lubię to".


Music

Read a newly edited and reorganized description of past musical activities in various genres in the MUSIC section.

Muzyka

Czytaj nowo zredagowany opis przeszłych działań w szeregu gatunków muzycznych w części MUZYCZNEJ.


Contact