Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of  sound culture and acoustic ecology in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny, as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości, jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem strach i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konto twitterowe @kapelanski.

News

Writings

Soundscape Bibliography

Call for entries: send bibliographic data on your English-language soundscape and acoustic ecology publications or their critique for an update to the bibliographic project. See other WRITINGS.

Pisma

Bibliografia soundscape

Powstaje 35+ lat literatury pejzażu dźwiękowego w Polsce 1982-2018. Autorzy są zaproszeni do nadsyłania swoich pozycji bibliograficznych. Zobacz również stronę z PISMAMI.

35+ LAT strona tytułowa.jpg
 
 

Essay-article

A Polish essay-article titled “Glenn Gould: Soundscape, Silence, and Music in Distant Notation” has been published in the magazine Glissando. Buy the issue.

Artykuł eseistyczny

Artykuł eseistyczny pt. Glenn Gould: fonosfera, cisza i muzyka w odległym zapisie został opublikowany w magazynie „Glissando” nr 32. Kup numer na stronie wydawnictwa.


Art

Kapelański's I May Have Put an Artwork on the Back of this Tree-Trunk (2012) has been published in the Polish magazine Glissando No. 32. Visit the ART section.

Sztuka

Praca Kapelańskiego Być może przytwierdziłem dzieło sztuki z tyłu pnia tego drzewa ukazała się w magazynie Glissando nr 32. Zajrzyj do części SZTUKA.

 
 

Short Texts

11 SHORT TEXTS: with 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Below, an example: two "Like Button" Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 MAŁYCH TEKSTÓW w jęz. angielskim zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Na przykład: dwie ilustracje "lubię to".


Music

Read a newly edited and reorganized description of past musical activities in various genres in the MUSIC section.

Muzyka

Czytaj nowo zredagowany opis przeszłych działań w szeregu gatunków muzycznych w części MUZYCZNEJ.


Translations

A book chapter in Lutosławski's Worlds dealing with the composer's music for radio and theatre plays. See more TRANSLATIONS.

Tłumaczenia

Rozdział książkowy w Lutosławski's Worlds, mający do czynienia z muzyką do sztuk radiowych i teatralnych. Zobacz więczej TŁUMACZEŃ.

9781783271986_44_1_1.jpg

Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

A light take on culture!

PL

Fonosfera @Fonogrammi

Otwarty projekt dźwiękowy!

Contact